Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Ustawa Deweloperska

Ustawa Deweloperska

  Ustawa Deweloperska

  Zakup Nieruchomości Od Dewelopera

  Podstawa Prawna

  Ustawą Deweloperską nazywa się Ustawę z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 Nr 232 poz. 1377).

  Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

  Ustawa określa

  1. Środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę.
  2. Zasady i tryb zawierania umów deweloperskich.
  3. Obowiązki przedkontraktowe dewelopera.
  4. Treść umowy deweloperskiej.
  5. Prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej.
  6. Zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.

  Przepisy niniejszej ustawy stosuje się również do umowy, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna).