Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Nowa Ustawa Deweloperska

Nowa Ustawa Deweloperska

    Nowa Ustawa Deweloperska

    Zakup Nieruchomości Od Dewelopera

    Nowa Ustawa Deweloperska - legislacja

    W dniu 20 maja 2021 r. Sejm przyjął ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu tekst ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tzw. nową ustawę deweloperską. Aktualnie proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony, przewiduje się, że zostanie zakończony w czerwcu 2021, a nowe przepisy wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 46, art. 47, art. 48 ust. 6 i art. 72 pkt 1, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia oraz art. 68 i art. 73, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

    Tekst Nowej Ustawy Deweloperskiej znajdziesz na stronie pod linkiem lub pobierz plik.pdf wydruku z tej strony.