Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Harmonogram Przedsięwzięcia Deweloperskiego

Harmonogram Przedsięwzięcia Deweloperskiego

  Harmonogram Budowy

  Zakup Nieruchomości Od Dewelopera

  Harmonogram Przedsięwzięcia Deweloperskiego

  Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego zawiera co najmniej cztery etapy realizacji, ale nie więcej niż dziesięć.

  Koszt każdego z etapów nie może być wyższy niż 25% i niższy niż 10% ogólnej kwoty kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego, wynikającej z harmonogramu.

  Harmonogram określa

  1. Etapy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.
  2. Procentowy, szacunkowy podział kosztów poszczególnych etapów w całkowitych kosztach przedsięwzięcia deweloperskiego.