Nowa Ustawa Deweloperska

Nowa Ustawa Deweloperska

Zakup Nieruchomości Od Dewelopera Nowa Ustawa Deweloperska – legislacja W dniu 20 maja 2021 r. Sejm przyjął ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu tekst ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tzw. nową ustawę deweloperską. Aktualnie proces legislacyjny… Czytaj dalej »Nowa Ustawa Deweloperska

Odbiór Lokalu

Odbiór Lokalu Lub Domu Jednorodzinnego

Zakup Nieruchomości Od Dewelopera Dodaj tu swój tekst nagłówka Przeniesienie na nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego na nabywcę, albo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, poprzedzone jest odbiorem lokalu mieszkalnego lub… Czytaj dalej »Odbiór Lokalu Lub Domu Jednorodzinnego

Wypłata Środków Z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego

Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego

Zakup Nieruchomości Od Dewelopera Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego​ Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy​ Bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego… Czytaj dalej »Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego

Dokumenty Inwestycji

Dokumenty Inwestycji

Zakup Nieruchomości Od Dewelopera Dokumenty udostępniane w lokalu przedsiębiorstwa na życzenie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej Aktualny stan księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej… Czytaj dalej »Dokumenty Inwestycji

Harmonogram Budowy

Harmonogram Przedsięwzięcia Deweloperskiego

Zakup Nieruchomości Od Dewelopera Harmonogram Przedsięwzięcia Deweloperskiego Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego zawiera co najmniej cztery etapy realizacji, ale nie więcej niż dziesięć. Koszt każdego z etapów nie może być wyższy niż 25% i niższy niż 10% ogólnej kwoty kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego, wynikającej z harmonogramu. Harmonogram określa… Czytaj dalej »Harmonogram Przedsięwzięcia Deweloperskiego

Umowa Deweloperska

Umowa Deweloperska

Zakup Nieruchomości Od Dewelopera Definicja Umowa deweloperska wg Ustawy Deweloperskiej (Dz. U. 2011 Nr 232 poz. 1377) to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu… Czytaj dalej »Umowa Deweloperska

Prospekt Informacyjny, Standard Lokalu

Prospekt Informacyjny

Zakup Nieruchomości Od Dewelopera Prospekt Informacyjny Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego. W przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego zadania inwestycyjnego prospekt informacyjny sporządza się dla zadania inwestycyjnego. Deweloper jest obowiązany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej doręczyć… Czytaj dalej »Prospekt Informacyjny

Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Rachunek Powierniczy

Zakup Nieruchomości Od Dewelopera Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Obowiązek Mieszkaniowy rachunek powierniczy to wymagany Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. Ustawą deweloperską (Dz. U. 2011 Nr 232 poz. 1377), środek ochrony kapitału pieniężnego wpłacanego przez nabywcę. Rodzaje Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych Otwarty… Czytaj dalej »Rachunek Powierniczy